Các ngành nghề đào tạo

Ngành Kỹ thuật điện

Ngành Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện là ngành học nghiên cứu và áp dụng các vấn đề liên quan đến kỹ thuật điện,...

Nghiên cứu khoa học

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng mục tiêu  phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thái Nguyên

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thái Nguyên

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh ...

Kinh tế

Chân dung nữ doanh nhân được trả lương gần 1 tỷ đồng/tháng

Chân dung nữ doanh nhân được trả lương gần 1 tỷ đồng/tháng

Nữ doanh nhân Trần Mai Hoa - Tổng Giám đốc Vincom Retail nhận lương và thù lao năm 2022 ...