Các ngành nghề đào tạo

Ngành Kỹ thuật điện

Ngành Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện là ngành học nghiên cứu và áp dụng các vấn đề liên quan đến kỹ thuật điện,...

Công đoàn

Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Công đoàn trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên là Công đoàn hoàn thành xuất sắ...

Kinh tế

Chân dung nữ doanh nhân được trả lương gần 1 tỷ đồng/tháng

Chân dung nữ doanh nhân được trả lương gần 1 tỷ đồng/tháng

Nữ doanh nhân Trần Mai Hoa - Tổng Giám đốc Vincom Retail nhận lương và thù lao năm 2022 ...