Khảo sát sơ bộ thực hiện đánh giá ngoài tại trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên

Được sự nhất trí của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long và Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên, sau một thời gian chuẩn bị tích cực, ngày 25/12/2023, Đoàn đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long đã tiến hành khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài cở sở giáo dục Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên.

 

TS. Nguyễn Văn Đường – Trưởng đoàn đánh giá phát biểu tại buổi làm việc

Tham gia đoàn khảo sát, về phía đoàn đánh giá có TS. Nguyễn văn Đường - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long – Phó trưởng đoàn đánh giá, TS. Hà Văn Chiến - thành viên, ThS. Trần Thị Vân – cán bộ giám sát và ThS. Lê Văn An - Cán bộ hỗ trợ.

 

GS.TS. Nguyễn Đăng Bình – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp đón và làm việc với đoàn khảo sát về phía Nhà trường có GS.TS. Nguyễn Đăng Bình – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Lê Minh Thái – Chủ tịch Hội đồng trường, nhà giáo Trần Bích Nết Chủ tịch Công đoàn trường, TS Ma Thị Ngần Bí thư Đoàn trường cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu, trưởng các đơn vị phòng, khoa, trung tâm và các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.

 

PGS.TS. Tô Văn Bình – Phó hiệu trưởng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình làm việc.

Trước khi Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài làm việc với Hội đồng tự đánh giá của nhà trường Đoàn đã nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, tiến hành khảo sát cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình sẽ làm việc của Đoàn đánh giá ngoài nhà trường.  

Tại buổi làm việc, TS. Nguyễn văn Đường - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long – Phó trưởng đoàn đánh giá đã trình bày mục địch của việc khảo sat sơ bộ, đánh giá công tác chuẩn bị của nhà trường, nhận xét, đánh giá Báo cáo điểm định chất lượng cơ sở giáo dục và hệ thông minh chứng của báo cáo.

 

ThS. Trần Thị Vân – Chuyên gia đánh giá công tác chuẩn bị của Nhà trường

Đoàn khảo sát đánh giá cao công tác chuẩn bị của nhà trường trong việc triển khai các hoạt động tự đánh giá và chuẩn bị cho hoạt động đánh giá ngoài, đồng thời cam kết sẽ thực hiện đánh giá với tinh thần khách quan, minh bạch, chuyên nghiệp và chất lượng, giúp trường nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người học. Bên cạnh đó, hai bên đã cùng nhau trao đổi, thống nhất về nguyên tắc làm việc; kế hoạch của đợt khảo sát chính thức; Đoàn đã chỉ ra những vấn đề cần điều chỉnh trong báo cáo, những minh chứng cần tiếp tục bổ sung để hoàn tất hồ sơ phục vụ đánh giá ngoài trước khi Đoàn đánh giá ngoài chính thức tiến hành đánh giá nhà trường từ ngày 17-21/01/2024.

 

Hai bên ký biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ

Kết thúc ngày khảo sát sơ bộ, Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên đã ký Biên bản Ghi nhớ và 4 phụ lục kèm theo.

Nguồn: Nguyễn Trọng Hưng – Phòng QLKH&HTQT.