Giới thiệu về trường

 

Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên, tiền thân là Trường Đại học Việt Bắc, được thành lập theo Quyết định số 1341/QĐ-TTg, ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở trình độ đại học và trên đại học cho Đất nước. Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Trường Đại học Việt Bắc được Thủ tướng chính phủ ký Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc đổi tên Trường Đại học Việt Bắc thành Trường Đại học kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên.

     

Nằm ở trung tâm thành phố Thái Nguyên, một trong ba trung tâm đào tạo đại học lớn nhất của cả nước, là điều kiện rất thuận lợi để Trường có thể thu hút và lựa chọn đội ngũ chuyên gia, giảng viên có trình độ cao, năng lực chuyên môn sâu, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Hiện nay, đội ngũ giảng viên của trường gồm 110 người, gồm: 3 GS, 20 PGS, 30 TS và 57 ThS.

Hầu hết đội ngũ giáo viên cơ hữu của Trường đã có kinh nhiệm trên dưới 20 năm giảng dạy đại học, nhiều người là Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Nhà nước, có nhiều bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế và đã viết nhiều giáo trình, sách giáo khoa cho đào tạo đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. 

Trường đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên được xây dựng trên diện tích 40 ha tại Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, với hệ thống các công trình phục vụ cho đào tạo và cuộc sống sinh viên, gồm: Nhà điều hành, nhà giảng đường, các phòng thí nghiệm chuyên ngành, xưởng thực tập, thực hành phù hợp với các ngành đào tạo. Ngoài ra, Trường còn có các cơ sở thực hành, thực tập kết hợp với sản xuất phục vụ xã hội gồm: 1 Siêu thị ALOHA phục vụ thương mại  cho xã hội, đồng thời là Trung tâm thực hành, thực tập của khối ngành đào tạo kinh tế - xã hội; 1 xí nghiệp Cơ điện sản xuất thiết bị cơ khí, điện, điện tử phục vụ  thực hành, thực tập cho sinh viên khối ngành công nghệ Điện – Điện tử, Cơ khí, Công nghệ thông tin.

Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên đã được cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc gia do Bộ Gáo dục – Đào tạo ban hành.

Với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn và nghề nghiệp cao, yêu nghề, Trường đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên hoàn toàn đủ điều kiện và năng lực để đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao ở trình độ đại học và trên đại học, phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa của đất nước và hội nhập quốc tế.

SỨ MẠNG:

Trường đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên là trường đại học đa ngành, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


TẦM NHÌN:

Trở thành một trường đại học đa ngành, định hướng ứng dụng có uy tín cao trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong nước và quốc tế.

GÍA TRỊ CỐT LÕI: 

Năng động, Sáng tạo, Trung thực, Trách nhiệm

 TRIẾT LÝ GIÁO DỤC:

Nhân văn – Thực Nghiệp -  Hội nhập.