Đối thoại giữa chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên với thanh niên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

 

Thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Thái Nguyên về tổ chức chương trình đối thoại giữa chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên với thanh niên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sáng 7h30 ngày 16/12/2023, Ban thường vụ thành Đoàn đoàn triệu tập Đoàn viên thanh niên tham dự chương trình.
Đại diện Đoàn viên thanh niên của Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên đã có mặt tham gia hội nghị.
Đây là một chương trình vô cùng bổ ích, nhiều kiến thức thực tiễn từ câu hỏi của Đoàn viên thanh niên hỏi đến chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên.

 

 

Nguồn: Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên.