Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên đã triển khai tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo

Ngày 12/04/2022, Công ty Anh Quân và Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên đã triển khai tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo cho toàn bộ các phòng ban, các khoa và các bộ phận chức năng khác của Trường.

Trong những năm qua, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý đào tạo; Trường ĐH Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo. Qua đó cùng với sự hợp tác với Cty Anh Quân; đã triển khai thực hiện xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo một cách đồng bộ, tập trung và hiện đại.

Đến tham dự buổi tập huấn về phía nhà Trường có Tiến sĩ Nguyễn Văn Vỵ – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế  - Công nghệ Thái Nguyên cùng toàn thể các cán bộ phòng ban trực tiếp phụ trách quản lý từng phân hệ. Về phía công ty có các chuyên gia phần mềm đến trực tiếp hướng dẫn và triển khai phần mềm.

Phần mềm quản lý đào tạo được xây dựng với đầy đủ các chức năng như: quản lý chương trình đào tạo, quản lý sinh viên, quản lý lớp học theo tín chỉ, quản lý điểm,…. Ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ cho công tác quản lý sinh viên như điểm rèn luyện, nơi ở nội trú – ngoại trú, hỗ trợ xét duyệt miễn giảm học phí và các chính sách khác cho sinh viên theo quy định của nhà nước.

Phần mềm được xây dựng dựa trên những công nghệ mới nhất hiện nay, xây dựng theo các module dễ dàng sửa đổi và thêm mới các chức năng một cách dễ dàng. Dữ liệu được lưu trữ hàng chục năm, có sử dụng lưu vết để kiểm soát người dùng đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin một cách cao nhất.

Tin và ảnh

Phòng Đào tạo – QLKH- HTQT