Kỳ họp bất thường khẳng định sự nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt vì lợi ích Nhân dân

Thành công của 02 kỳ họp bất thường tiếp tục khẳng định bản lĩnh, quyết tâm chính trị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước những vấn đề cấp bách, cần xử lý ngay của đất nước, sự nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt vì lợi ích của cử tri và Nhân dân.

Tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 20, sáng 14/02, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 2 và thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Khẳng định bản lĩnh, quyết tâm chính trị của Quốc hội trước những vấn đề cấp bách

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 2 và thứ 3, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 mặc dù diễn ra trong 4 ngày vào thời điểm ngay sau Tết Dương lịch và kỳ họp bất thường lần thứ 3 diễn ra trong 0,5 ngày sát Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 nhưng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với những kết quả đạt được rất quan trọng.

Toàn cảnh phiên họp sáng 14/2 (Ảnh: Phạm Thắng)

Quốc hội đã xem xét, thông qua 01 Luật, 03 Nghị quyết và xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Các nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định góp phần tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo.

"Thành công của 02 kỳ họp bất thường tiếp tục khẳng định bản lĩnh, quyết tâm chính trị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước những vấn đề cấp bách, cần xử lý ngay của đất nước, sự nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt vì lợi ích của cử tri và Nhân dân" - ông Bùi Văn Cường khẳng định.

Đồng thời thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn, xuyên suốt, kịp thời của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của toàn hệ thống chính trị; sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, khẩn trương của các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ và các cơ quan hữu quan; sự tích cực, chủ động, tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội; sự theo dõi, giám sát và chia sẻ của cử tri, Nhân dân cả nước; sự tham gia, đưa tin kịp thời, chính xác của các cơ quan thông tấn, báo chí.

Về một số kết quả chủ yếu của 2 kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Quốc hội thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Đây là dự án Luật rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền được bảo vệ sức khỏe, quyền khám bệnh, chữa bệnh của người dân, được Quốc hội xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc thận trọng, toàn diện tại 03 kỳ họp. Dự án Luật đã được chuẩn bị tốt, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua, do đó, trong quá trình thảo luận, các vị đại biểu Quốc hội đã phân tích thấu đáo, kỹ lưỡng các nội dung của dự án Luật, các vấn đề quan trọng tác động trực tiếp đến việc bảo đảm sức khỏe cho Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình thảo luận và biểu quyết thông qua. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo sát sao các cơ quan có liên quan nghiên cứu giải trình, tiếp thu đầy đủ, thuyết phục ý kiến các vị đại biểu Quốc hội. Vì vậy, đã đạt được tỷ lệ tán thành cao khi Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật. 

Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đây là nội dung lớn, mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ và được xây dựng lần đầu theo quy định của Luật Quy hoạch, nên đã được Quốc hội dành thời gian thỏa đáng để thảo luận kỹ lưỡng, thận trọng. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở, căn cứ để lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên cả nước.

Việc ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 sẽ góp phần tạo cơ chế thuận lợi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn tới và xử lý được tình trạng tồn đọng trong việc gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hiện nay.

Đối với việc ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022, nhằm xử lý những vướng mắc trong thực tiễn, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng nhấn mạnh, công tác nhân sự tại 02 kỳ họp được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, bảo đảm quy trình, thủ tục chặt chẽ theo quy định, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đạt được sự thống nhất cao của các vị đại biểu Quốc hội…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội vẫn còn chậm, gây khó khăn cho đại biểu trong việc nghiên cứu, góp ý; việc bố trí thời gian thảo luận nội dung về quy hoạch còn ít, nhiều đại biểu Quốc hội đăng ký nhưng chưa được phát biểu…

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng nêu một số nội dung cần quan tâm chỉ đạo. Trong đó, tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV cụ thể hoá vào chương trình công tác, chương trình xây dựng pháp luật hàng năm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các ngành, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua; sớm ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần đưa luật sớm đi vào cuộc sống.

Chuẩn bị “từ sớm, từ xa”, phối hợp chặt chẽ


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp (Ảnh: Phạm Thắng)

Phát biểu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đánh giá, công tác chuẩn bị tốt nên Kỳ họp bất thường đạt kết quả tốt và hoàn thành các nội dung, chương trình đã đề ra, trình tự, diễn biến kỳ họp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác nhân sự bám sát quy định của Đảng.

Về Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, thời gian rất ngắn nhưng thông qua các dự án luật, thể hiện sự cố gắng của cơ quan thẩm tra của Quốc hội giải trình ý kiến của các đại biểu trong thời gian ngắn, làm việc cả thứ 7, chủ nhật, thậm chí cả đêm. Đây là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa Quốc hội với Chính phủ ngày càng tốt. 

Về những vấn đề cần rút kinh nghiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng vẫn là vấn đề gửi tài liệu chậm, ảnh hưởng đến việc nghiên cứu của các đại biểu. 

Liên quan đến 2 kỳ họp bất thường, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, Ủy ban Xã hội đã tiến hành thẩm tra, tiếp thu 2 nội dung quan trọng. Qua đó, rút ra một số bài học, kinh nghiệm cần tiếp tục quan tâm thực hiện trong thời gian tới. Đó là trong mọi hoàn cảnh vẫn phải đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, nhất là trong kỳ họp bất thường mặc dù thời gian để tiếp thu, giải trình các nội dung được thảo luận ngắn. Bài học khác là sự phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị từ sớm, từ xa của các cơ quan liên quan; sự lãnh đạo, chỉ đạo rất kiên quyết, chia sẻ của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó là bài học từ việc xây dựng Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đó là sự quyết tâm, quyết liệt và không né tránh đối với những nội dung khó trong luật. 

Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh cũng nhấn mạnh đến bài học từ thực tiễn tiếp thu, chỉnh lý Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cho thấy, cần thực hiện nghiêm quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan soạn thảo luật.

Nhất trí với báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho rằng, Ủy ban Tài chính - Ngân sách chịu nhiều áp lực về thời gian tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2. Đồng thời đề nghị các bộ, ngành nên nêu cao tinh thần chuẩn bị “từ sớm, từ xa”, có kế hoạch chuẩn bị nội dung rõ ràng, kỹ lưỡng, và hoàn thiện gửi các Ủy ban của Quốc hội sớm để kịp thời tổ chức phiên họp toàn thể, qua đó thẩm tra một cách đầy đủ, toàn diện đúng theo quy định.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp bất thường có thời gian ngắn, cho ý kiến, quyết định những vấn đề cấp bách do yêu cầu thực tiễn đặt ra nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Về một số vấn đề cần rút kinh nghiệm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, việc chuẩn bị từ sớm, từ xa không chỉ thực hiện từ cơ quan của Quốc hội mà phải bắt đầu từ Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, các cơ quan trình và công tác phối hợp ngay từ đầu, từ nhiều bên, nhiều phía. Các cơ quan hữu quan sớm tổ chức để triển khai các luật, nghị quyết đã được Quốc hội ban hành để giải quyết những vướng mắc, những điểm nghẽn trước mắt.

Thời gian tới, sau mỗi Kỳ họp Quốc hội sẽ có hội nghị do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức để triển khai tổ chức thực hiện các luật và nghị quyết đã được ban hành.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội khẩn trương chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5. Trước mắt, tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để cho ý kiến về những nội dung quan trọng hoặc còn có nhiều vấn đề khác nhau đối với các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Trên cơ sở kết quả phiên họp này, Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu, hoàn chỉnh chỉnh lý báo cáo tổng kết, gửi cho các cơ quan, tổ chức hữu quan, các vị đại biểu Quốc hội thực hiện./.

Nguồn: Tú Giang