Trường Đại học Việt Bắc tham dự hội thảo khoa học “Nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững cây chè và thương hiệu sản phẩm trà Thái Nguyên”

Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2020 được sự cho phép của UBND tỉnh Thái Nguyên, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo “ Nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững cây chè và thương hiệu sản phẩm trà Thái Nguyên”.

Theo thỏa thuận hợp tác tư vấn, hỗ trợ triển khai khoa học công nghệ giữa trường Đại học Việt Bắc và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên, với mục đích tư vấn, hỗ trợ Liên hiệp các hội khoa học tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện năm 2020; Trường Đại học Việt Bắc đã cử đoàn đại biểu tham dự hội thảo gồm: 

PGS.TS Tô Văn Bình – Phó Hiệu trưởng nhà trường;

TS Nguyễn Văn Vỵ - Phó Hiệu trưởng nhà trường

Th.S Vũ Đình Trung – P. trưởng phòng Đào tạo – NCKH – HTQT 

Cùng các trưởng, phó phòng khoa trong nhà trường.

Ảnh hội thảo

Hội thảo với mục tiêu đưa ra những báo cáo đánh giá, đề xuất giải pháp với các cấp quản lý cũng như đối với các cơ sở chế biến và kinh doanh chè nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè và thương hiệu sản phẩm trà Thái Nguyên.

Tham dự hội thảo, cùng những đơn vị như: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Khoa học và công nghệ, Hội chè, Hội làm vườn và các chuyên gia, Trường Đại học Việt Bắc cũng gửi tới hội thảo bài tham luận: “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất, chất lượng sản phẩm chè Thái Nguyên trong bối cảnh hiện nay” và một số ý kiến tham luận tại hội thảo.

Nội dung tham luận ngoài việc nêu ra tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT vào quản lý, sản xuất sản phẩm chè mà còn nêu rõ trách nhiệm của một trường Đại học là việc đào tạo ra nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao để phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và Thái Nguyên nói riêng.

Ảnh hội thảo

Trường Đại học Việt Bắc là đơn vị luôn đề cao việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật, CNTT.

Trong sự phát triển đa dạng hóa ngành nghề để đáp ứng nhu cầu xã hội như các ngành: CNTT, Du lịch, Luật, Ngôn Ngữ…thì việc hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và các đơn vị liên kết cụ thể là Liên hiệp các hội khoa học tỉnh Thái Nguyên cần được đề cao và quan tâm hơn nữa để cùng nhau đào tào, hợp tác, tiếp nhận nguồn nhân lực kỹ thuật cao đáp ứng cho sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.